Modificarea contractelor de achizitie publica, in anul 2021

A intrat în vigoare Instrucțiunea privind modificarea contractului de achiziție publică și a contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru. Aceasta prevede, printre altele, modalitățile de modificare nesubstanțiale și substanțiale ale contractelor, precum și cele de ajustare a prețului contractelor. Prevederile au fost publicate în Monitorul Oficial nr 56/ 19 ianuarie 2021. Modificări nesubstanțiale ale contractului/acordului-cadru (nu necesită…

HOTĂRÂRE Nr. 422/2018 din 13 iunie 2018

HOTĂRÂRE  Nr. 422/2018 din 13 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 492 din 14 iunie…

Gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020

LEGE  Nr. 153/2018 din 26 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020 EMITENT:      PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 538 din 28 iunie 2018   Parlamentul…

Ordonanța de urgență nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice

Guvernul României  Ordonanța de urgență nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice În vigoare de la 04 iunie 2018 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 459 din 04 iunie 2018. Formă aplicabilă la 05 iunie 2018. Având în vedere: necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecționarea și…

Hotararea Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 – Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

HOTĂRÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice HOTĂRÂRE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016…

HOTĂRÂRE Nr. 93/2016 din 18 februarie 2016

HOTĂR.RE Nr. 93/2016 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020 EMITENT: GUVERNUL ROM.NIEI PUBLICATĂ .N: MONITORUL OFICIAL NR. 133 din 19 februarie 2016 Av.nd .n vedere dispoziţiile: – Regulamentului (UE)…