Orice consumator de servicii financiare nonbancare (inclusiv asigurari) are dreptul de a apela la solutionarea alternativa a litigiilor. In acest sens, in cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) s-a creat Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar, denumita in continuare SAL-FIN. SAL-FIN este singura entitate de solutionare alternativa a litigiilor in domeniile in care ASF are competenta, care organizeaza si administreaza proceduri SAL prin care se propune sau se impune, dupa caz, o solutie partilor.
Pentru a putea beneficia de aceasta procedura, consumatorul trebuie sa isi exprime in mod voluntar, in scris, intentia de a supune spre solutionarea SAL-Fin diferendul avut cu societatea de asigurare sau cu brokerul de asigurare, dupa ce, in prealabil, a incercat solutionarea nemultumirilor in mod direct cu acestea.
Consumatorul este, conform definiței din O.G. nr. 38/2015, orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care cumpără, dobândește, utilizează ori consumă produse sau servicii, în afara activității sale profesionale.
Organizarea şi soluţionarea alternativă a litigiilor se realizează prin procedura SAL finalizată cu propunerea unei soluţii sau procedura SAL finalizată cu impunerea unei soluţii.
Procedura este gratuita pentru consumator (exceptie facand expertizele, traducerile de documente si alte probe suplimentare necesare in solutionarea litigiului si care sunt in sarcina partii care le solicita).
Nu este nevoie de asistarea de catre avocati sau alti consilieri.
Prin intermediul membrilor Corpului de conciliatori, experți total independenți, cu experiență în domeniul financiar non-bancar, se realizează soluționarea extrajudiciară a litigiilor care intră în sfera de competențe a SAL-Fin.
Accesarea procedurilor SAL-Fin poate fi realizată atât prin intermediul paginii de internet, cât şi utilizând metodele clasice, pe suport hârtie sau pe alt suport durabil.
Activitatea SAL-Fin se desfășoară în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare SAL-Fin și a procedurilor de propunere sau de impunere a unei soluții (http://www.salfin.ro/legislatie-organizare-si-functionare/).

Date de contact SAL-Fin – Entitatea de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul financiar non-bancar:
Activitatea se desfășoară în Str. Steluței nr. 2, sector 1, București, etaj 2.
Adresa de corespondență: Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti
Fax: 021.659.60.51 sau 021.659.64.36
E-mail: office@salfin.ro

RELAȚII CU PUBLICUL

TelVerdeAsf

Număr apelabil din afara României: +40.21.668.12.08

Pentru mai multe informatii sau pentru a accesa platforma SAL-FIN puteti accesa urmatorul link: http://www.salfin.ro/