Garantia de Buna Executie

FELICITARI!!!Garantia de buna executie

Daca ati ajuns pe aceasta pagina, cel mai probabil ati castigat licitatia si cu siguranta informatiile de mai jos va vor fi folositoare.

Conform legii, Garantia de Buna Executie a contractului se constituie de catre Contractant (Constructor/ Furnizor/ Prestator), in scopul asigurarii Autoritatii Contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita, a tuturor obligatiilor contractuale asumate prin contractul semnat intre cele doua parti.

Beneficiarul (Autoritatea Contractanta) are dreptul de a accesa garantia de buna executie in orice moment pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care Contractantul nu isi indeplineste sarcinile asumate prin contract, dar cu obligatia de a notifica pretentia Contractantului, precizand atributiile care nu au fost respectate.

Eventualele prejudicii suferite de Autoritatea Contractanta in executarea contractului sau in cazul rezilierii acestuia din motive imputabile executantului ori in alte cazuri prevazute de lege (intarzierea lucrarilor, lucrari ce nu corespund calitativ etc…), vor fi astfel acoperite de Garantia de Buna Executie.

De regula, Garantia de Buna Executie poate fi constituita printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, dar se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.

Daca va ganditi la o alternativa mult mai avantajoasa din punct de vedere al costurilor fata de clasica Scrisoare de Garantie Bancara sau aveti nevoie de lichiditati si nu doriti blocarea acestora la dispozitia Beneficiarului, ALEGETI POLITA DE ASIGURARE A GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE!

O polita de asigurare va poate proteja impotriva cererilor nefondate ale Beneficiarului.

solicita