Garantie AFM

Garantie AFM

Intenționați sa deveniți instalator autorizat pentru Programului Casa Verde Fotovoltaice?

Noi va putem ajuta cu GARANTIA!

În conformitate cu reglementările legale, respectiv „ORDINUL pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională”, instalatorii aprobați trebuie sa transmită către AFM dovada constituirii unei garanții în valoare de 200.000 lei valabilă pentru o durată de 24 de luni, cu posibilitatea de prelungire.

Garanția menționată la art. 14 alin. (9) din Ghidul de Finanțare este angajamentul irevocabil și necondiționat prin care o instituție bancară, o instituție nebancară autorizată de Banca Națională a României, sau o societate de asigurare se obligă, la solicitarea instalatorului validat și în considerarea contractului de participare, să plătească valoarea acesteia către AFM în situația în care instalatorul nu execută sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin contractul de participare.

În situația în care se constată că unul dintre beneficiari nu îndeplinește condițiile stabilite prin Ghid, astfel cum au fost detaliate în procedura de analiză prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. q), sau/și suma a fost decontată în mod necuvenit, AFM reține din garanția constituită valoarea acordată acestuia, la care se adaugă dobânda calculată pentru perioada de când s-a efectuat plata și până la recuperarea sumelor.

Returnarea/Eliberarea garanției se face după finalizarea verificării de către AFM a eșantionului de 10% din numărul sistemelor de panouri fotovoltaice finanțate fiecărui instalator.

Garanția trebuie prezentată în 5 zile de la data semnării contractului de participare!

În cazul în care sunteți interesați de o ofertă, va rugam sa trimiteți o solicitare la adresa de email: office@asiguraregarantie.ro, însoțită de următoarele documente:

  • Bilanț Decembrie 2022 (daca este depus)
  • Bilanț Decembrie 2021 și Iunie 2022 (daca este depus)
  • Ultima balanță închisă pe 2023.

Vreți să vă autorizați ca instalator pentru Programul Casa Verde Fotovoltaice?

Noi vă oferim GARANTIE AFM!