Rolul garantiei de participare in derularea procedurilor de achizitie publica

Rolul garantiei de participare in derularea procedurilor de achizitie publica Garanţia de participare la procedura de achiziţie publică este menită să protejeze autoritatea contractantă de comportamentul necorespunzător al ofertanţilor pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului. Aceasta este reglementată exclusiv la nivel naţional, în principal prin OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie…