HOTĂRÂRE Nr. 93/2016 din 18 februarie 2016

HOTĂR.RE Nr. 93/2016 din 18 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020 EMITENT: GUVERNUL ROM.NIEI PUBLICATĂ .N: MONITORUL OFICIAL NR. 133 din 19 februarie 2016 Av.nd .n vedere dispoziţiile: – Regulamentului (UE)…